Türkiye’nin Elektrikli oto dünyası haber ve tartışma platformu.

Elektrikli ve hibrit araçların, alternatif enerjilerin kullanılarak yapılan çalışmaların olduğu, bu çalışmaların uygulamalarının yer alacağı, Tesla araçlarına ait inceleme, bakım, onarım gibi işlemlerin yer alacağı, bunun dışında elektrikli ve hibrit araçların yer alacağı Tesla Türkiye kişisel forum sitemizdir.

www.ototesla.com sitesine üye olunduktan sonra kullanıcılar rütbelerine göre isim almaktadır.

Üye Mesaj sayılarına göre aldıkları rütbeler ve bu sıfatların anlamları.

Pikowatt (pW)

Watt’tan çok daha küçük, tam olarak 1 watt’ın 1 trilyonda birine denk düşen elektrik ölçü birimidir. 1/1.000.000.000.000 watt’lık bu ölçü birimi genellikle astronomi alanı gibi çok hassas ölçüm gerektiren durumlarda kullanılır.

Nanowatt (nW)

1 watt’ın milyarda birine eşit olan ölçü birimi nanowatt, nW simgesi ile ifade edilir. 1/1.000.000.000 watt’a denk gelen nanowatt astronominin yanı sıra radar alıcıları gibi son derece hassas elektronik cihazlarda kullanılır.

Mikrowatt (µW)

1/1.000.000 watt’ın karşılığı olan mikrowatt da hassas elektrik ölçü birimlerinden biri. Watt’ın ancak milyonda biri kadar olan mikrowatt çoğunlukla hassas tıbbi ekipmanlarda kullanılır. En yaygın karşınıza çıkabilecek kullanımı elektrokardiyografi (EKG) ve elektroensefalografi (EEG) gibi ölçümler yapan cihazlarıdır.

Miliwatt (mW)

Watt’ın 1/1.000 oranında yani binde birine karşılık gelen elektrik ölçü birimidir. Çok az bir enerji ile çalışabilen aygıtların kullandıkları elektrik miktarı miliwatt ile ölçülebilir. Örneğin standart işitme cihazlarını çalıştırmak için bir miliwatt’a yakın bir elektrik yeterlidir.

Watt (W)

Çevremizde en yaygın olarak karşılaştığımız elektrik ölçü birimlerinden biridir. Örneğin evlerimizde kullandığımız ampullerin çoğunun üzerinde watt cinsinden bir değer görebilirsiniz. 60 watt’lık bir ampul 1 saatte 60 watt’lık elektrik harcarken, 100 watt bir ampulün 1 saatte 100 watt elektrik harcayacağını ifade eder.

Kilowatt (kW)

1.000 watt’lık elektrik ölçü birimi kilowatt veya kW ile ifade edilir. Özellikle elektrikli ev aletlerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Örneğin 1.000 watt’lık bir elektrikli süpürge 1 saat çalıştığında 1 kilowatt elektrik harcamış olur.

Megawatt (MW)

Watt’ın 1 milyon katına denk gelen ölçü birimidir. Bir üstteki hesaplamadan devam edecek olursak 1.000 Watt’lık bir elektrik süpürgesinin 1.000 saat çalışması sonucunda 1 megawatt elektrik harcayacağını düşünebilirsiniz. Ortalama bir evdeki aylık elektrik tüketimi genellikle megawatt cinsinden ölçülür. Radore’nin güç kapasitesi ise 3,7 megawatt’tır.

2016 yılı içerisinde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın raporuna göre Türkiye’nin çeşitli kaynaklardan üretebildiği elektrik enerjisi kurulu gücü 78.497,4 megawatt’tır.

Gigawatt (GW)

1 milyar watt’a karşılık gelen elektrik ölçü birimi olan gigawatt büyük elektrik birimleri arasında sayılabilir. Bir üstteki rapordaki Türkiye’nin kurulu elektrik üretim gücünden bahsetmiştik. Türkiye’nin yenilebilir enerji potansiyeli ise 19 gigawatt olarak hesaplanmıştır.

Terawatt (TW)

Bir watt’ın 1 trilyon katına denk düşen terawatt büyük barajların üretimini ve ulusal çapta enerji tüketimini ölçmek için kullanılabilecek kadar büyük bir elektrik ölçü birimidir. Örneğin dünyanın en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olan Atatürk Barajı’nın yıllık elektrik üretimi 8,9 terawatt civarındadır.

Petawatt (PW)

1 watt’ın 1 katrilyon katına denk düşen ölçü birimidir. Bu çapta çok az ölçülecek enerji kaynağı vardır ve ilk akla gelen Güneş olabilir. Dünya’ya gelen güneş radyasyonu yaklaşık 174 petawatt’tır ve bunun yaklaşık yüzde 30’luk bir kısmı geri yansıtılır. Toprağın, denizlerin ve atmosferin absorbe ettiği miktar yaklaşık 89 petawatt’tır.