Avrupa Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Avrupa Birliği ülkelerindeki yenilenebilir enerji kullanımının 2017 yılında yüzde 17,5’a ulaştığı; bunun da 2020’deki yüzde 20’lik hedefe yaklaşmada önemli bir adım olduğu kaydedildi.

yenilenebilir-enerji-hedefleri
Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Avrupa Birliği ülkeleri,  durum ve potansiyellerine göre yüzde 10 ila 49 arasında değişen bir yenilenebilir enerji hedefine sahip. AB istatistik otoritesi Eurostat’a göre, bloğun içindeki 11 ülke hedeflerine çoktan ulaşırken diğerleri geride kaldı.

AB Bloğunun 2030 yılındaki hedefinin yüzde 32 yenilenebilir enerji olduğunu belirten Eurostat, “Bir bütün olarak AB, 2020 hedeflerine ulaşma yolunda giderken bazı üye devletler yükümlülüklerini yerine getirmek için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalacak.” diyor.

Avrupa Şampiyonu: İsveç

Hiç de şaşırmadığımız gibi İskandinav ülkeleri İsveç, Finlandiya ve Danimarka yenilenebilir enerjide Avrupa’nın başını çekiyor. 2012’den beri de İsveç’te tüketilen enerjinin yarısından fazlası, tamamen yenilenebilir kaynaklardan geliyor.

Biraz (!) Geride: Hollanda

Lüksemburg ve Hollanda, yüzde 6,4 ve yüzde 6,6 ile yenilenebilir enerji kullanımı en düşük olan AB ülkelerini oluşturuyor. Deniz rüzgar santrallerine yaptığı yatırımlara rağmen, Hollanda hedeflerine ulaşmada zorluk çekiyor.

Tercih Nükleer: Fransa

Fransa, uzun zamandır elektriğini nükleer kaynaklardan alıyor. Ülkenin enerjisinin yüzde 70’i nükleer santrallerden geliyorken odun ve hidroelektrikten karşılanan enerji de biyoyakıtların önünde. 2017 yılında Fransa, yenilenebilir enerjinin payını %16,3’e çıkardı; bu da 2020’deki yüzde 23’lük hedefinden çok da uzak değil.

Kömür ve Rüzgar Arasında: Almanya

Ağırlıklı olarak rüzgar ve Güneş enerjisine dayanan Almanya’nın yenilenebilir enerjisi, 2017 yılında yüzde 15,5 olarak kaydedildi. Ülkenin 2020 yılındaki hedefi yüzde 18 iken, kömür kullanım oranı yüzde 37 civarında. Almanya 2022 yılına kadar tüm nükleer santralleri kapatma kararı aldığından kömür kullanımının da azalması çok beklenmiyor.

kaynak

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir